Stałe zbiorniki o dużych pojemnościach wykorzystywane w różnego rodzaju zakładach przemysłowych to głównie zbiorniki magazynowe i procesowe. W zależności od potrzeb, możliwości i opłacalności, mogą być montowane wewnątrz zakładowych hal lub w ich pobliżu (zbiorniki naziemne). Ze względu na konieczność zachowania konkretnych warunków w środku zbiorników warto je oddzielać odpowiednio dobranymi materiałami izolacyjnymi.

Izolowanie zbiorników przemysłowych jako zabezpieczenie przed przegrzaniem lub wyziębieniem

Zbiorniki przemysłowe magazynowe, procesowe i ciśnieniowe służą m.in. do składowania paliw płynnych i dodatków do nich, do przechowywania i przetwarzania surowców, którym trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Izolacje zbiorników pozwalają na utrzymanie odpowiednich właściwości fizycznych. Zapewniają nam to głównie termoizolacje, warstwy materiału o małej przewodności cieplnej, które zabezpieczają przed przegrzaniem lub wyziębieniem, przed niepożądaną wymianą ciepła z otoczeniem.

Opłacalność wykonywania termoizolacji zbiorników. Niższe koszty eksploatacji i nie tylko

Większość materiałów przechowywanych w zbiornikach przemysłowych musi zachować wskazaną temperaturę nie tylko podczas samych procesów, w których uczestniczą. Jeśli na przykład przechowywany czynnik jest transportowany ze zbiornika przewodem nadającym mu bardzo wysoką temperaturę do maszyny, w której pracuje, wcale nie oznacza to, że temperatura w zbiorniku powinna być taka sama, ale przy tym nie może spaść poniżej pewnego progu. Wykonanie odpowiedniej termoizolacji zbiorników pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji (finansowa oszczędność), a to pośrednio przekłada się także na wpływ jednostki na środowisko (ekologia).

Dbałość o środowisko i troska o rachunki, które idą w parze

W roku 2022 bardzo wyraźnie łączymy ze sobą zazębiające się koszty zakupu paliw i pozyskiwania energii z kolejnymi procesami, w których uczestniczą – z produkcją nowych materiałów, gotowych wyrobów, z transportem, magazynowaniem itd. Niestety uczą nas tego rosnące ceny i celujemy w rozwiązania korzystne dla środowiska nie tylko dlatego, że wzrasta nasza świadomość ekologiczna, ale też po prostu ze względu na opłacalność dla rachunków.