Izolacje techniczne wykonuje się w celu utrzymania lub poprawy konkretnych warunków w różnego rodzaju instalacjach, rurach przesyłowych, kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemach chłodniczych oraz zbiornikach przemysłowych. Wśród celów takich izolacji zwykle znaczenie ma poprawa efektywności energetycznej lub parametrów akustycznych bądź też ochrona przed szkodliwym działaniem określonych czynników np. wysokich temperatur, które mogą nieść ryzyko pożarów. O tym, jakie są podstawowe rodzaje izolacji technicznych, piszemy w dalszej części artykułu.

Jakie wyróżnia się rodzaje izolacji technicznych?

Do najpopularniejszych rodzajów izolacji technicznych należą:

  • izolacje termiczne, których celem jest ograniczenie strat cieplnych bądź też wyeliminowanie ryzyka przenikania ciepła,
  • izolacje akustyczne, które wykonuje się po to, by poprawić parametry akustyczne lub wyeliminować źródła hałasu np. w pomieszczeniach technicznych przy głośno pracujących urządzeniach,

Wśród izolacji termicznych wyróżnia się podział na izolacje zimnochronne i ciepłochronne. Do ich wykonania wykorzystuje się najczęściej wełnę mineralną oraz piankę poliuretanową. Wykonaniem takich izolacji termicznych w Toruniu zajmuje się nasza firma Izolwent. Izolacje zimnochronne realizujemy w miejscach, w których temperatura musi być utrzymywana przez cały czas na takim samym poziomie. Z tego względu prace w tym zakresie wykonujemy w chłodniach, halach produkcyjnych, ubojniach, komorach kriogenicznych, instalacjach klimatyzacyjnych oraz przestrzeniach badawczych.

Głównym celem zastosowania izolacji ciepłochronnych jest z kolei ograniczenie strat cieplnych, które mogą przekładać się na straty finansowe oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa, będącego wynikiem oddziaływania gorących instalacji i urządzeń.  Izolacje ciepłochronne stanowią zatem zabezpieczenie przed niekorzystnym działaniem wysokich temperatur, podnosząc bezpieczeństwo użytkowników. W związku z tym izolacje ciepłochronne wykonujemy przy piecach, kanałach grzewczych, kotłach energetycznych oraz izolacjach rurociągów ciepłowniczych.