Izolacje rurociągów ciepłowniczych

Zapewniamy izolacje rurociągów ciepłowniczych. Pośród oferowanych przez nas systemów znajdą Państwo materiały izolacyjne nadające się do zabezpieczenia ciepłociągów parowych, ale też kanałów spalin, czy przewodów kominowych. Rola prezentowanych rozwiązań jest dwojaka. Z jednej strony chronią przesyłane substancje przed utratą temperatur, jak ma to miejsce w wypadku ciągów ciepłowniczych, z drugiej natomiast - chronią najbliższe otoczenie instalacji przed przegrzaniem, a nawet groźbą pożaru, jak to się dzieje w wypadku przewodów kominowych. Pośród materiałów stosowanych jako izolatory ciągów ciepłowniczych wymienić można otuliny z wełny mineralnej, wełniane maty wzmocnione siatką stalową, wełnę mineralną wzbogaconą o jednostronną warstwę folii oraz otuliny z twardego poliuretanu.

Warto wspomnieć też o rurach preizolowanych, czyli technologii pozwalającej zrezygnować z dodatkowej izolacji układanej w wykopie, czy instalowanej w ramach sieci napowietrznych. Rury preizolowane już na etapie produkcji wyposażone są w warstwę ochronną wykonaną z poliuretanu. W wypadku starszych instalacji spotyka się także ciągi izolowane za pomocą sztywnego krzemianu wapnia oraz pianobetonu.

Materiały, których używamy do izolacji rurociągów ciepłowniczych, wykazują się odpornością na temperatury sięgające nawet 700 stopni Celsjusza, doskonale zabezpieczając układy przed utratą ciepła, ale też chroniąc otoczenie - w tym również ludzi - przed przegrzaniem, oparzeniem, a nawet pożarem.

;