Izolacje zimnochronne- Toruń

Przykładem instalacji niezbędnych w przemyśle są izolacje zimnochronne. Spotykane są w chłodniach różnego typu, a zatem w halach produkcyjnych, których temperatura musi być utrzymywana na niskim poziomie, ale też w chłodzonych magazynach, czy specjalistycznych pojazdach dostawczych. Instalacje zimnochronne znajdują także zastosowanie w ubojniach, komorach kriogenicznych i przestrzeniach badawczych oraz instalacjach klimatyzacyjnych.

Izolacje zimnochronne są wykonywane z materiałów o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła. Izolują one obiekty, w których ma panować niska temperatura, ograniczają także powstawanie mostków cieplnych. Dzięki tego typu termoizolacjom można obniżyć koszty związane ze stałym chłodzeniem różnego typu urządzeń, komór i innych przestrzeni.

Izolacje zimnochronne są wykorzystywane między innymi w:

• chłodniach,
• ubojniach,
• magazynach,
• laboratoriach,
• pojazdach chłodniczych,
• instalacjach klimatyzacyjnych.

Zapewniamy szeroki wybór produktów, które można dobrać do konkretnego zastosowania, aby zapewnić wysoki poziom izolacyjności danego obszaru.

;